Mitä HR on?

Henkilöstöhallinto eli HR (Human Resources) on työntekijöiden johtamista yrityksessä liiketoimintalähtöisesti. Nykyaikaisen HR:n tavoitteena on tuoda taloudellista menestystä ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Tähän päästään keskittymällä yrityksen tärkeimpään voimavaraan eli työntekijöihin.

Perinteisesti ajatellaan, että henkilöstöhallinto vastaa tarkkaan säädeltyjen osa-alueiden, kuten työsuhdejuridiikan ja muiden työelämän velvoitteiden toteutumisesta. Näin onkin, mutta tämän päivän HR on myös paljon enemmän. Henkilöstöhallinto vastaa työsuhteiden elinkaarten kaikista vaiheista aina työsopimuksista työtodistuksiin. Lisäksi moderni HR työskentelee parhaiden osaajien rekrytoimiseksi sekä kehittää työntekijöiden osaamista, työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista.

Tyypillisesti HR mielletään isojen yritysten etuudeksi, mutta todellisuudessa henkilöstöjohtamista toteutetaan eri tasoisesti kaikissa yrityksissä, joissa ylipäätään on työntekijöitä. Todellista kilpailukykyä luodaan suunnitelmallisen ja ammattimaisen henkilöstöhallinnon keinoin.

Henkilöstötoimisto Maanantain ajattelumallissa HR:n uusi arki alkaa asennemuutoksella. Kun työhyvinvointiin ja henkilöstöön panostetaan, voidaan saavuttaa vahva ja liiketoiminnan tavoitteita tukeva yrityskulttuuri. Kun yrityksessä ei ole mahdollisuutta tai tarvetta palkata kokopäiväistä HR-työntekijää, on henkilöstöhallinnon ulkoistaminen järkevä ratkaisu. Kokenut HR-alan ammattilainen voi huolehtia sovituista osa-alueista vaikkapa muutamana päivänä viikossa. Suuremmissa yrityksissä HR-osaajan apua saatetaan tarvita lisäkäsiparina myös erilaisissa kehitysprojekteissa.


HR:N VAIKUTUKSET NÄKYVÄT

Mitä hyvin hoidettu HR saa aikaan yrityksessä? Kun henkilöstöhallintoon panostetaan enemmän, työssä viihtyvyys paranee, sairauspoissaolot vähenevät, työhön sitoudutaan paremmin ja työntekijöiden vaihtuvuus pienenee. Samalla työn tekemisen tapa muuttuu innovatiivisemmaksi, kun työntekijät innostuvat työstään.

Positiiviset vaikutukset työilmapiiriin ja yrityskulttuuriin näkyvät myös ulospäin. Yritys koetaan houkuttelevaksi työpaikaksi, ja toisaalta toiminta näyttäytyy myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille uskottavana. Uskottavuus rakentaa vahvan pohjan menestykselle.

”HR:n uusi arki alkaa asennemuutoksella.”